Goede Doelen

De regels van de rally schrijven voor om geld in te zamelen voor een goed doel. Een klein deel van het gesponsorde bedrag moet aan Cool Earth gedoneerd worden. Daarnaast willen wij met deze tocht een stevig bedrag ophalen voor ons zelf gekozen goed doel Mercy Ships. Niet alleen willen we financieel onze steen bijdragen, maar ook vinden we dat Mercy Ships meer in de kijker moet komen. We willen mensen van hun goede werk bewust maken en we zouden graag anderen inspireren om net als ons een uitdaging aan te gaan ten voordele van Mercy Ships.